Prevenció de riscos psicosocials

cuida la teva ment Cuida la teva ment

Convocatòria
Passada

Mindfulness per a la reducció de l'estrès a la feina

webinar minfulness per a la reducció d'estrès a la feina
 • Definició de Mindfulness
 • Mindfulness per a la reducció de l'estrès a la feina

 • Beneficis de la pràctica de Mindfulness
 • Conceptes bàsics
 • Practiques formals i informals
 • Importància de la respiració
 • Aproximació a la pràctica formal

plau 15 de setembre a les 10.00 h.

Convocatòria
Passada

Habilitats comunicacionals i gestió de conflictes

webinar habiliades comucacionales i gestió de conflictes
 • Emocions i comunicació
 • Comunicació verbal i no verbal
 • Barreres en la comunicació
 • El conflicte
 • Habilitats en el maneig de situacions conflictives
 • Estils comunicacionals: assertivitat

plau 13 d'octubre a les 10.00 h.

Convocatòria
Passada

Adaptació al canvi: afrontament davant l'adversitat

webinar adaptació al canvi: afrontament davant l'adversitat
 • Entenent l'adversitat
 • La vida com a procés de canvi
 • Acceptació i adaptació
 • Estratègies d'afrontament davant l'adversitat
 • El meu perfil d'afrontament
 • Quadern de treball

plau 27 d'octubre a les 10.00 h.

Convocatòria
Passada

Benestar
Psicoemocional

webinar benestar psicoemocional
 • Estrès. Afectació i estratègies d'afrontament
 • Les emocions: conèixer i reconèixer
 • Gestió emocional
 • Pensaments distorsionats, analitzant el que pensem

 • Benestar psicològic i emocional
 • Actitud positiva

plau 24 de novembre a les 10.00 h.

calendari d'esdeveniments