AULA VIRTUAL

DE PREVENCIÓ FREMAP

WEBINAR

curs

TuSalud

FREMAP, en el seu ferm compromís amb la salut, ha generat un nou espai per a empreses i treballadors dirigit a promoure la millora de la salut, conscienciant i facilitant criteris i eines per a la seva posada en pràctica. A través de diferents sessions en línia, podràs comptar amb l'experiència i ajuda de les nostres millors professionals, configurant així el teu propi itinerari de salut.

Fa un pas més cap a la teva salut i actíva-t
T' esperem!

Prevenció de riscos laborals: Actualíza-t!

Conscienciats amb la importància de l'especialització tècnica i d'afavorir el nivell més alt a cadascuna de les especialitats, posem al teu servei diferents continguts i sessions en línia en què, de la mà dels nostres especialistes, podràs trobar les últimes actualitzacions i novetats legislatives, així com la seva aplicació pràctica. !No t' el perdis!

curso1

E-LEARNING

anar al e-learing

Els e-learning realitzats per FREMAP, són activitats de divulgació enquadrades en el Pla General d'Activitats Preventives de la Seguretat Social presentada per FREMAP. Estan dirigits a les nostres empreses associades i al seu personal dependent, així com als treballadors autònoms adherits. La inscripció no comporta cost i està limitada per la disponibilitat del butlletí d'inscripció que figura en cada convocatòria.

  • 1. Està accessible durant un període ampli de temps.
  • 2. Et connectes quan tu decideixes.
  • 3. Tu decideixes el temps que dediques en cada sessió.
  • 4. Pots repassar els continguts.
  • 5. Coneixes el teu progrés a través de la plataforma.
  • 6. La teva participació se certifica en el moment, una vegada que superes l'avaluació.

La iniciativa de desenvolupar un pla de sensibilització que promogui la reducció de la sinistralitat laboral part de la necessitat de complementar la formació i informació que reben les persones treballadores amb tècniques, eines i activitats que fomentin la integració de la prevenció en el seu quefer diari, així com la seva conscienciació per complir les normes de seguretat i salut a la feina.


Amb aquest tipus d'activitats volem potenciar i motivar l'adopció de rutines segures i saludables en els entorns laborals.


Així mateix, a través d'aquestes “Unitats de sensibilització”, FREMAP pretén facilitar l'accés i la participació de les persones protegides per la mútua a les bones pràctiques que desenvolupem en el Pla d'Activitats Preventives de la Seguretat Social.


Per obtenir el certificat de participació en les “Unitats de sensibilització”, no es requereix la realització de cap tipus d'avaluació.

UNITATS DE SENSIBILITZACIÓ

anar al e-learing