Canal de Prevenció FREMAP

Sou a:

Contingut de la pàgina

Criteri 4/2020 de la Seguretat Social DGOSS, sobre l'aplicació de l'article cinquè del Reial Decret llei 6/2020

12 de març de 2020

Criteri 4/2020 sobre l'aplicació de l'article cinquè del Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

S'han suscitat diverses qüestions sobre l'aplicabilitat de l'article cinquè del referit reial decret llei relatiu a la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19.

Aquests dubtes s'han resolt per part de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social a través de la publicació del criteri de què es dona trasllat en aquesta comunicació i són les següents:

  • 1. Efectes retroactius.

La disposició final segona del Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, estableix que seu entrada en vigor es produirà l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, això és, el dia 12 de març.

Ara bé, a l'efecte de les mesures previstes en l'article cinquè relatiu a la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19, ha d'especificar-se que per a aquells períodes d'aïllament o contagi que s'hagin produït amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret llei l'aplicació del que disposa l'esmentat article es produirà de forma retroactiva a la data en què se n'hagi recordat l'aïllament o diagnosticat el contagi. De manera que la prestació econòmica per incapacitat temporal que s'hagués causat haurà de considerar-se com a situació assimilada a accident de treball.

  • 2. Assistència sanitària.

L'article cinquè del Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, determina que es considerarà, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocada pel virus COVID-19, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, sense que, per tant, es faci extensible aquesta consideració a la prestació d'assistència sanitària que derivarà de contingència comuna, llevat que es provi que la malaltia s'ha contret amb causa exclusiva en la realització del treball en els termes que assenyala l'article 156 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en aquest cas serà qualificada d'accident de treball.

  • 3. Es deixen sense efecte els criteris 2 i 3/2020 de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social sobre aquesta mateixa matèria.

FREMAP posa a disposició d'empreses i treballadors l'espai web “Coronavirus. Què has de conèixer?” amb enllaços a informació oficial publicada, vídeos divulgatius i cartells informatius sobre el coronavirus. Punxa per accedir i/o comparteix-ho: https://prevencion-ca.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html”.

Així mateix, en cas de qualsevol dubte, posi's en contacte amb el seu gestor de FREMAP.

Consulti el Criteri 4/2020 de la Seguretat Social DGOSSen pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

Consulti la versió descarregable de la notícia en format PDFen pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

AGENDA

Febrer 2021
Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Llegenda de colors:
Color de fons dels dies en què hi ha jornades Jornades, Color de fons dels dies en què hi ha tallers Tallers i Color de fons dels dies en què hi ha d'altres Altres.

Filtre d'esdeveniments per:
Anar a l'inici de la pàgina