Canal de Prevenció FREMAP

Sou a:

Contingut de la pàgina

Límits d'exposició professional per a agents químics 2021

L'INSST publica els Límits d'Exposició Professional per a Agents Químics a Espanya, recull els valors adoptats per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball per a l'any 2021, que han estat aprovats per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Les actualitzacions i modificacions d'aquesta edició afecten a 27 agents químics. En concret, s'han adoptat en la Taula 1, Valors Límit Ambientals – VLA - per a 14 agents químics; s'han incorporat les modificacions de VLA establertes en el RD 1154/2020 que modifica el RD 665/1997.

En la Taula 2, s'han inclòs VLA per a 12 agents químics; i es proposa la retirada del valor límit dels següents agents químics per insuficiència de dades que els justifiquin: Alumini: llogo, com Al; Alumini: sals solubles, com Al. Així mateix, s'han inclòs les modificacions publicades al Reglament (UE) 2018/1480 i el Reglament Delegat (UE) 2020/217 que modifiquen, a l'efecte de la seva adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) n.o 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetat i envasament de substàncies i barreges, i que corregeix aquest reglament.

Respecte als Valors Límit Biològics – VLB-, en la taula 4 s'ha inclòs una actualització del VLB® per a l'anilina i s'ha inclòs un VLB® per al cumeno.

AGENDA

Juny 2021
Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Llegenda de colors:
Color de fons dels dies en què hi ha jornades Jornades, Color de fons dels dies en què hi ha tallers Tallers i Color de fons dels dies en què hi ha d'altres Altres.

Filtre d'esdeveniments per:
Anar a l'inici de la pàgina