Canal de Prevenció FREMAP

Sou a:

Contingut de la pàgina

RDL 7/2020 sobre mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19

Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19.

Aquest Reial Decret llei té per objecte l'adopció de noves mesures per respondre a l'impacte econòmic negatiu que s'està produint en l'àmbit sanitari, en el sector turístic, i sobre les persones afectades per les mesures de contenció adoptades per les autoritats competents, així com prevenir un major impacte econòmic negatiu sobre les PIMES i autònoms. En concret, les mesures adoptades s'orienten a reforçar el sistema de salut pública, donar suport a les persones treballadores i famílies més vulnerables afectades per la situació excepcional i extraordinària, garantir la liquiditat de les empreses del sector turístic i donar suport al finançament de les petites i mitjanes empreses i autònoms. A més, aquest Reial Decret llei estableix unes mesures per a la gestió eficient de les Administracions Públiques.

Respecte als períodes d'aïllament o contagi, i a les mesures de dono suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en diversos sectors, cal destacar:

Article 11. Consideració excepcional com situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o contagi del personal enquadrat en els Règims Especials dels Funcionaris Públics com a conseqüència del virus COVID-19.

1. Amb l'objecte de protegir la salut pública, es considerarà, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per al subsidi d'incapacitat temporal que reconeix el mutualisme administratiu, aquells períodes d'aïllament o contagi provocats per la COVID-19.

2. En ambdós casos la durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

3. Podrà causar dret a aquesta prestació el mutualista que es trobi en la data del fet causant en situació d'alta en el corresponent Règim Especial de Seguretat Social.

4. La data del fet causant serà aquella en què se'n recordi l'aïllament o malaltia del mutualista, sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Article 13. Mesures de dono suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.

1. Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva durant els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinu, podran aplicar una bonificació durant aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors. El que disposa aquest article serà aplicable des de l'1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020.

2. La bonificació regulada en aquest article serà aplicable en tot el territori nacional, llevat d'en les comunitats autònomes d'Illes Balears i les Canàries, durant els mesos de febrer i març de 2020, on serà aplicable, durant els esmentats mesos, la bonificació establerta en l'article 2 del Reial Decret llei 12/2019, d'11 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l'obertura de procediments d'insolvència del grup empresarial Thomas Cook.

FREMAP posa a disposició d'empreses i treballadors l'espai web “Coronavirus. Què has de conèixer?” amb enllaços a informació oficial publicada, vídeos divulgatius i cartells informatius sobre el coronavirus. Punxa per accedir i/o comparteix-ho: https://prevencion-ca.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html”.

Així mateix, en cas de qualsevol dubte, posi's en contacte amb el seu gestor de FREMAP.

Consulti la versió descarregable en format PDFen pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

AGENDA

Gener 2021
Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Llegenda de colors:
Color de fons dels dies en què hi ha jornades Jornades, Color de fons dels dies en què hi ha tallers Tallers i Color de fons dels dies en què hi ha d'altres Altres.

Filtre d'esdeveniments per:
Anar a l'inici de la pàgina